OP Lyhenteet

OP

OP on lyhenne sanoista Nollajuhlat.

Tiedot, joita asiakas tarkoituksellisesti ja ennakoivasti jakaa brändin kanssa, voivat sisältää preferenssikeskuksen tiedot, ostoaikeet, henkilökohtaisen kontekstin ja sen, kuinka henkilö haluaa brändin tunnistavan hänet.

Lähde: Stephanie Liu, Forrester