API lyhenteet

API

API on lyhenne sanoista Sovellusohjelmointirajapinta.

Keino eri järjestelmille pyytää, lähettää ja kuluttaa tietoja toisiltaan. Aivan kuten selain tekee HTTP-pyynnön ja palauttaa HTML-koodin, API-liittymiä pyydetään HTTP-pyynnöllä ja ne palauttavat yleensä XML- tai JSON-tiedoston.