CAGR Lyhenteet

CAGR

CAGR on lyhenne sanoista Yhdistetty vuosikasvu.

Vuotuinen keskimääräinen tulon kasvunopeus kahden tietyn vuoden välillä, olettaen, että kasvu tapahtuu eksponentiaalisesti.

Lähde: Gartner