CIO Lyhenteet

CIO

CIO on lyhenne sanoista Tietohallintojohtaja.

Johtotason tehtävä yrityksessä, jonka ammatti keskittyy teknologian käytön johtamiseen, toteuttamiseen ja visioon organisaatiossa. Tätä vastuuta kutsutaan joskus CTO:ksi.