CLV Lyhenteet

CLV

CLV on lyhenne sanoista Asiakkaan elinikäinen arvo.

Ennuste, joka yhdistää nettovoiton asiakkaan koko elinkaaren aikaiseen suhteeseen.