CNAME Lyhenteet

CNAME

CNAME on lyhenne sanoista Kanoninen nimitietue.

Kanoninen nimi- tai CNAME-tietue on DNS-tietueen tyyppi, joka yhdistää aliaksenimen todelliseen tai kanoniseen toimialueen nimeen. CNAME-tietueita käytetään yleensä yhdistämään aliverkkotunnus, kuten www tai mail, aliverkkotunnuksen sisältöön.