COO Lyhenteet

KUJERTAA

COO on lyhenne sanoista Chief Operating Officer.

COO, joka tunnetaan myös nimellä Chief Operations Officer, on yksi organisaation korkeimmista johtotehtävistä. COO raportoi tyypillisesti suoraan toimitusjohtajalle ja on vastuussa yrityksen päivittäisestä toiminnasta, sen aineellisesta omaisuudesta, sen rakennuksesta (rakennusista).