CTA Lyhenteet

CTA

CTA on lyhenne sanoista Kehotus toimintaan.

Sisältömarkkinoinnin tavoitteena on tiedottaa, kouluttaa tai viihdyttää lukijoita, mutta viime kädessä kaiken sisällön tavoitteena on saada lukijat ryhtymään toimiin lukemansa sisällön suhteen. CTA voi olla linkki, painike, kuva tai verkkolinkki, joka saa lukijan toimimaan lataamalla, soittamalla, rekisteröitymällä tai osallistumalla tapahtumaan.