IT Lyhenteet

IT

IT on lyhenne sanoista Tietotekniikka.

Yrityksen toiminnassa tietotekniikka kattaa tiedonhallinnan, kyberturvallisuuden, sisäiset laitteisto- ja ohjelmistojärjestelmät, ulkoisesti isännöidyt laitteisto- ja ohjelmistojärjestelmät, kolmannen osapuolen alustan lisensoinnin sekä loppukäyttäjien laitteistot ja ohjelmistot.