KPI Lyhenteet

CPI

KPI on lyhenne sanoista Keskeiset suoritusindikaattorit.

Mitattavissa oleva arvo, joka osoittaa, kuinka tehokkaasti yritys saavuttaa tavoitteensa. Korkean tason KPI:t keskittyvät liiketoiminnan yleiseen suorituskykyyn, kun taas matalan tason KPI:t keskittyvät prosesseihin osastoilla, kuten myynti, markkinointi, HR, tuki ja muut.