NLP Lyhenteet

NLP

NLP on lyhenne sanoista Luonnollinen kielen käsittely.

Kielitieteen, tietojenkäsittelytieteen ja tekoälyn alaala, joka koskee tietokoneiden ja ihmiskielen välistä vuorovaikutusta, erityisesti tietokoneiden ohjelmointia käsittelemään ja analysoimaan suuria määriä luonnollisen kielen dataa.