POC Lyhenteet

POC

POC on lyhenne sanoista Proof Of Concept.

Malli, pilottiohjelma, rajoitettu julkaisu tai tuotteen, palvelun tai ratkaisun räätälöity esittely myyntikontekstissa. Todistus konseptista osoittaa, että liiketoimintaratkaisu täyttää asiakkaiden vaatimukset ja tarjoaa samalla vakuuttavan liiketoiminnan perustelun käyttöönotolle.