T&K Lyhenteet

T & K-

R&D on lyhenne sanoista Tutkimus ja kehitys.

Liiketoiminta, johon yritykset sitoutuvat innovoimaan ja tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja palveluita. T&K tunnistaa tyypillisesti markkinoiden ongelman, markkinoiden koon, markkinoiden kysynnän ja sopivan ratkaisun. Tavoitteena on tuoda markkinoille uusia tuotteita ja palveluita, jotka tuovat kilpailuetua ja lisäävät kokonaismyyntiä ja kannattavuutta.