ROI Lyhenteet

ROI

ROI on lyhenne sanoista Sijoitetun pääoman tuotto.

Suorituskykymittari, joka mittaa kannattavuutta ja lasketaan kaavalla ROI= (tulot – kustannukset) / kustannus. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti voi auttaa sinua määrittämään, onko mahdollinen investointi ennakko- ja jatkuvien kustannusten arvoinen vai pitäisikö investointia tai ponnisteluja jatkaa tai lopettaa.