RSA Lyhenteet

RSA

RSA on lyhenne sanoista Rivest Shamir Adleman.

RSA on julkisen avaimen salausjärjestelmä, jota käytetään laajasti suojattuun tiedonsiirtoon. Viestit salataan julkisella avaimella, joka voidaan jakaa avoimesti. RSA-algoritmilla, kun viesti on salattu julkisella avaimella, sen salaus voidaan purkaa vain yksityisellä (tai salaisella) avaimella. Jokaisella RSA-käyttäjällä on avainpari, joka koostuu hänen julkisista ja yksityisistä avaimistaan. Kuten nimestä voi päätellä, yksityinen avain on pidettävä salassa. Lyhenne RSA tulee Ron Rivestin, Adi Shamirin ja Leonard Adlemanin sukunimistä, jotka kuvailivat algoritmia julkisesti vuonna 1977.