SDR Lyhenteet

SDR

SDR on lyhenne sanoista Myynnin kehittämisen edustaja.

Myynnin rooli, joka vastaa uusien liikesuhteiden ja mahdollisuuksien kehittämisestä.