SLA Lyhenteet

SLA

SLA on lyhenne sanoista Palvelun tasoa koskeva sopimus.

Palveluntarjoajan ja sen asiakkaiden välinen sopimus, jossa dokumentoidaan, mitä palveluita palveluntarjoaja toimittaa, ja määritellään standardit, jotka palveluntarjoajan on täytettävä. SaaS-teollisuudessa tämä tarkoittaa usein alustan taattua käytettävyyttä ja tukitiimin vasteaikaa.