SLC Lyhenteet

SLC

SLC on lyhenne sanoista Palvelutason sitoutuminen.

Laajempi ja yleisempi muoto an SLA. Nämä kaksi eroavat toisistaan, koska SLA on kaksisuuntainen ja sisältää kaksi tiimiä. Sitä vastoin SLC on yksisuuntainen velvoite, joka määrittää, mitä tiimi voi taata asiakkailleen kulloinkin.

Lähde: TechTarget