UX Lyhenteet

UX

UX on lyhenne sanoista Käyttäjäkokemus.

Jokainen vuorovaikutus asiakkaan kanssa brändisi kanssa koko ostoprosessin ajan. Asiakaskokemus vaikuttaa ostajan käsitykseen brändistäsi. Positiivinen kokemus muuttaa potentiaaliset ostajat asiakkaiksi ja pitää nykyiset asiakkaat uskollisina.