Mitä "kontekstimarkkinointi" todella tarkoittaa?

Minulla ihmisellä, joka on tehnyt uran sisällöstä, viestinnästä ja tarinankerronnasta, sydämessäni on erityinen paikka "kontekstin" roolille. Sillä, mistä kommunikoimme - joko liike-elämässä tai yksityisessä elämässä - tulee merkitystä yleisöllemme vasta, kun he ymmärtävät viestin kontekstin. Ilman asiayhteyttä merkitys menetetään. Ilman asiayhteyttä yleisöt hämmentyvät siitä, miksi olet tekemisissä heidän kanssaan, mitä heidän pitäisi viedä pois ja lopulta miksi viestisi