VR: n nouseva vuorovesi julkaisemisessa ja markkinoinnissa

Nykyaikaisen markkinoinnin alusta lähtien tuotemerkit ovat ymmärtäneet, että yhteyden muodostaminen loppukäyttäjiin on onnistuneen markkinointistrategian ydin - tunteiden herättävällä tai kokemusta tuottavalla on usein kaikkein kestävin vaikutelma. Markkinoijien siirtyessä yhä enemmän digitaaliseen ja mobiiliin taktiikkaan, kyky muodostaa yhteys loppukäyttäjiin mukaansatempaavalla tavalla on heikentynyt. Virtuaalitodellisuuden (VR) lupaus mukaansatempaavana kokemuksena on kuitenkin voimassa