Perinteisen ja digitaalisen mainonnan kuilun kurominen

Median kulutustottumukset ovat muuttuneet dramaattisesti viimeisten viiden vuoden aikana, ja mainoskampanjat kehittyvät pysyäkseen mukana. Nykyään mainosdollareita kohdennetaan offline-kanavilta, kuten TV, printti ja radio, digitaalisten ja ohjelmallisten mainosten ostamiseen. Monet brändit ovat kuitenkin epävarmoja kokeiltujen menetelmien jakamisesta mediasuunnitelmiinsa digitaaliseksi. Television odotetaan edelleen kuluttavan yli kolmanneksen (34.7%) maailmanlaajuisesta mediankulutuksesta vuoteen 2017 mennessä