Työnkulut: Parhaat käytännöt nykypäivän markkinointiosaston automatisoimiseksi

Sisältömarkkinoinnin, PPC-kampanjoiden ja mobiilisovellusten aikakaudella vanhentuneilla työkaluilla, kuten kynällä ja paperilla, ei ole sijaa nykypäivän dynaamisessa markkinointimaisemassa. Markkinoijat palaavat kuitenkin yhä uudelleen vanhentuneisiin työkaluihin elintärkeille prosesseilleen, jolloin kampanjat ovat alttiita virheille ja väärälle viestinnälle. Automatisoitujen työnkulkujen toteuttaminen on yksi älykkäimmistä tavoista poistaa nämä tehottomuudet. Parempien työkalujen avulla markkinoijat voivat tunnistaa ja automatisoida toistuvimmat ja hankalia tehtävänsä,