Kaikki mitä sinun on tiedettävä mainosten palauttamisesta

Yksi kustantajien ja markkinoijien suurimmista haasteista on mainosten estäjät. Markkinoijille mainosten eston korotukset johtavat kyvyttömyyteen tavoittaa haluttua mainosblokkien yleisöä. Lisäksi korkeat mainosten estonopeudet johtavat pienempään mainosjakaumaan, mikä voi lopulta nostaa tuhannen näyttökerran hintoja. Siitä lähtien, kun mainosblokkerit tulivat peliin yli vuosikymmen sitten, mainosten estoasteet ovat nousseet taivaalle, hankkineet miljoonia käyttäjiä ja levinneet kaikille alustoille. Yksi uusimmista havainnoista