Viisi parasta vinkkiä ajatusjohtajuuden sisältöstrategian rakentamiseen

Covid-19-pandemia on tuonut esiin, kuinka helppoa on rakentaa ja tuhota tuotemerkki. Itse asiassa tuotemerkkien kommunikoinnin luonne on muuttumassa. Tunteet ovat aina olleet keskeinen tekijä päätöksenteossa, mutta menestys tai epäonnistuminen Covidin jälkeisessä maailmassa määrittää sen, miten tuotemerkit ovat yhteydessä yleisöönsä. Lähes puolet päättäjistä sanoo, että organisaation ajatusjohtajuuden sisältö vaikuttaa suoraan heidän ostotottumuksiinsa, mutta 74% yrityksistä on