4 vaihetta markkinointikeskittymän terävöittämiseksi vuonna 2019

Kun pyrimme menestyvään vuoteen 2019, yksi heidän mielestään tärkein aihe monille B2B-myynti- ja markkinointijohtajille on heidän markkinointistrategia. Monille avainhenkilöille se koituu siitä, kohdistuuko heidän yrityksensä oikeisiin markkinasegmentteihin ja kuinka hyvin he ovat valmiita toteuttamaan strategiansa. Miksi tällä on merkitystä? Vahvan markki- noille siirtymisen strategia korreloi vahvasti liikevaihdon kehityksen kanssa. Viimeisessä tutkimuksessamme 500