SOCXO: Edunvalvontamarkkinointi suorituskykyyn perustuvalla hinnoittelulla

Digitaalinen markkinointi on tähän mennessä ollut osana sisällömarkkinointimaailmaa ensisijainen tapa tavoittaa ja houkutella yleisöään verkossa. Tyypillinen digitaalisen markkinoinnin malli koostuu sähköpostin, haku- ja sosiaalisen median markkinoinnin yhdistelmästä, ja se on toistaiseksi käyttänyt kaavamaista ja maksettua lähestymistapaa brändin sisällön luomiseen ja jakeluun verkossa. Maksullisen median strategiasta, mitattavuudesta, tuloksista ja sijoitetun pääoman tuottoprosentista on kuitenkin ollut haasteita ja keskusteluja