Käyttäytymiseen perustuva mainonta vs. kontekstuaalinen mainonta: mitä eroa on?

Digitaalisesta mainonnasta saa joskus huonosti kuluja, mutta on kiistatonta, että oikein tehtynä se voi tuottaa tehokkaita tuloksia. Asia on siinä, että digitaalinen mainonta mahdollistaa paljon laajemman ulottuvuuden kuin mikään luomumarkkinointi, minkä vuoksi markkinoijat ovat niin halukkaita käyttämään siihen rahaa. Digitaalisten mainosten menestys riippuu luonnollisesti siitä, kuinka hyvin ne vastaavat kohdeyleisön tarpeita ja toiveita.