Viiden markkinointitrendin CMO: n pitäisi toimia vuonna 2020

Kehittyvät markkinointitrendit 2020

Miksi menestys riippuu loukkaavasta strategiasta.

Markkinointibudjettien supistumisesta huolimatta yhteiset markkinajärjestelyt ovat edelleen optimistisia kykynsä suhteen saavuttaa tavoitteensa vuonna 2020 Gartnerin vuosien 2019--2020 CMO: n kulutustutkimus. Mutta optimismi ilman toimia on haitallista, ja monet YMJ: t eivät ehkä pysty suunnittelemaan vaikeita aikoja eteenpäin. 

Yhteiset markkinajärjestelyt ovat nyt ketterämpiä kuin edellisen taloudellisen taantuman aikana, mutta se ei tarkoita, että ne voivat ryöstää alas ajamaan haastavassa ympäristössä. Heidän on mentävä hyökkäykseen. Menestyäkseen tällä pienenevän budjetin maisemalla laajemman valvonnan ja kasvavien odotusten välillä CMO: n on käytettävä resurssejaan viisaasti, omaksuttava uusi tekniikka ja mukautettava nopeasti muutoksiin.

Tässä on viisi nousevaa trendiä, joiden markkinoijien tulisi toimia varmistaakseen menestyksensä vuonna 2020 ja sen jälkeen. 

Kehittyvä trendi 1: Ota käyttöön digitaalinen omaisuudenhallintajärjestelmä

Rallin huuto sisältö on kuningas on vallinnut jo vuosia, mutta tekniikan kehittyessä 2020 voisi vihdoin tarjota markkinointimarkkinoille avointa sisältötehokkuutta. Tieto siitä, mikä sisältö on tehokasta tai tehokasta, ei ole silti helppo tehtävä, kun otetaan huomioon hajanaiset lähestymistavat rikkaiden mediaomaisuuksiemme varastointiin. Kun nykyinen sukupolvi Content Management System (CMS) -alustat tulivat markkinoille, markkinoijia myytiin lupauksella, että he voisivat käyttää niitä sisällönsä järjestämiseen, mutta todellisuudessa nämä järjestelmät jäivät alle keskitetty sisältökeskus. Vastatakseen paremmin sisällönhallintatarpeisiinsa markkinoijien tulisi nyt sijoittaa a digitaalisen omaisuuden hallintajärjestelmä (DAM), joka pystyy isännöimään kaikkia markkinointivarojaan, tehostamaan työnkulkuja ja ottamaan tehokkaasti käyttöön.

DAM-järjestelmistä on nopeasti tulossa ensisijainen työkalu kanavien välisen sisällön järjestämiseen ja optimointiin. Niiden avulla markkinoijat voivat olla tehokkaampia, koska he voivat hyödyntää nykyistä sisältöä entistä paremmin, eivätkä ne pakota markkinoijia luomaan uutta sisältöä kaikkiin mahdollisiin tarpeisiin. DAM-järjestelmät voivat myös antaa käsityksen siitä, minkä tyyppinen sisältö millä alustalla toimii parhaiten, mikä tehostaa kampanjasijoituksia. 

Kehittyvä trendi: kehitä personointistrategiaasi

Markkinoijat työntävät Personointi kirjekuori, innokas tarjoamaan oikean kokemuksen jokaiselle asiakkaalle. Mutta ennen kuin markkinoijat voivat antaa lupauksia, heidän on varmistettava, että heidän teknologiakumppaninsa voivat saavuttaa haluamansa tulokset. Uudet työkalut, jotka testaavat tehokkaasti personointia, korostavat sitä, kuinka suositut personointitoimet eivät välttämättä tuota haluttua vaikutusta ja missä merkittäviä mahdollisuuksia on vielä olemassa.

Henkilökohtaistaminen on jatkuva prosessi, ja parantamisen varaa on aina, koska viime vuonna positiivisia tuloksia tuottanut taktiikka voi tuottaa tänä päivänä vähenevää tuottoa. Asiakkaiden kanssa resonoivan, erittäin henkilökohtaisen sisällön kehittämisen on perustuttava ajan tasalla oleviin henkilöihin ja eriytettyyn ostajan prosessikartoitukseen. Tämä tarkoittaa, että kaikkien markkinointitietojen - CMS, lähtevät kanavat, UX-testaus, sähköposti ja muu - oivallusten huipentuma on käytettävä ja käytettävä niitä muokkaamaan henkilökohtaistamisstrategiasi jatkuvasti luomaan lisää kampanjakonversioita. 

Kehittyvä trendi 3: elvytä asiakaskeskeistä kulttuuriasi

Työntö kohti asiakaskeskeisyys sekä B2C- että B2B-yrityksissä on saanut markkinoijat ottamaan entistä näkyvämmät ja kriittisemmät roolit organisaatioissaan - eikä ole mikään yllätys. Markkinoijilla on taitoja hyödyntää käyttäytymiskohdistusta ja oivalluksia. Markkinoijat ovat myös viestinnän ja yhteistyön asiantuntijoita ja voivat selvittää, millä on suurin vaikutus asiakkaisiin.

Menneinä aikoina on kerätä perustiedot asiakkaan haluamista, jakaa se tilinhallintatiimille ja asettaa se kiveen. Markkinoijilla on nyt valtuudet motivoida asiakaslähtöistä yritystä, joka vaatii asiakkaan matkan kartoittamista ja mahdollisuuksien tunnistamista wow asiakkaita. 

Vuonna 2020 markkinoijat voivat olla liima, joka yhdistää IT-, myynti-, operaatio- ja finanssitiimit vahvistamaan näitä totuuden hetkiä asiakasmatkalla. Ne auttavat myös organisaation muita tiimejä saavuttamaan asiakkaiden kanssa unelmoitavan skaalattavalla tavalla.  

Kehittyvä trendi 4: Kehitä parhaita joukkueita yhteistyössä 

Tunnistaminen ja palkata suurta lahjakkuutta on erittäin kilpailukykyinen ja vain kasvaa. Tässä ympäristössä rekrytoijien ja markkinoijien tulisi työskennellä yhdessä, koska markkinointi voi olla kriittinen kumppani sekä kykyjen hankkimisessa että säilyttämisessä. 

Markkinoijat voivat nykyään digitaalisten oivallusten avulla selvittää nopeasti, mitkä kanavat toimivat parhaiten, missä yleisö on ja mikä viesti auttaa sinua erottumaan. Vastaamme myös tuotemerkin tarinan vahvistamisesta ja eriytetyn arvon ilmaisemisesta, mikä voi välittömästi hyödyttää hankinta- ja palkkaamisprosessia. 

Sisäinen markkinointi työntekijöiden edunvalvonnan lisäämiseksi lisää myös viittauksia, jotka ovat laadukkaampia ja joilla on korkeampi säilyttämisaste. Edunvalvontatyökalut ovat nykyään helposti integroitavissa muihin järjestelmiin, käytettävissä henkilökohtaisilla laitteilla, ja ne voivat lisätä työntekijöiden vauhtia. 

Vaikka suurin osa organisaatioista on nyt hioutunut työntekijäarvoehdotus (EVP), pyörät eivät välttämättä ole vielä liikkeessä. Olemassa olevien työntekijöiden hankkiminen EVP: n laajentamiseksi on edullinen ja tehokas kykyjen lähde.

Kehittyvä trendi 5: Laajenna tietojen ymmärtämistä

Kun markkinointibudjetit pienenevät, tiedoista tulee erityisen tärkeitä markkinoijille, koska avoimuus auttaa varmistamaan, että yritykset optimoivat resurssejaan, saavuttavat tuloksia ja säilyttävät kilpailuedunsa. On kriittistä, että yrityksillä on resursseja ymmärtää tiedot ja käyttää niitä hyvässä ja oikea-aikaisessa käytössä, mutta haasteita on edelleen. Yksi on se, että tiedot ovat edelleen liian hiljaisia, lukittuina eri osastoihin ja järjestelmiin. Toinen haaste on, että yrityksissä ei ole tarpeeksi data-asiantuntijoita, jotta se voisi hyödyntää sen täyden merkityksen ja potentiaalin.  

Saadakseen kaiken irti datasta vuonna 2020 markkinoijien tulisi koota yhteen toiminnalliset tiedot yhteenlaskettuna liiketoimintatiedon työkalu missä he voivat saada kokonaisvaltaisen kuvan. Yritysten tulisi myös tutkia, miten yrityksen data-asiantuntijat voivat valmentaa muita, joten useammalla työntekijällä on mahdollisuus ymmärtää työskentelemänsä tiedot.

Markkinoijat ovat varhaisia ​​digitaalisia käyttäjiä, joilla on jo ollut taipumus ostaa ja ennakoivia malleja. Tämän asiantuntemuksen jakaminen markkinointiosaston ulkopuolella voi hyödyttää koko organisaatiota ja paljastaa uutta liiketoiminnallista arvoa.

Digitaalisen ja analytiikan kaikkien kehitysten ansiosta markkinointiorganisaatiot voivat helposti kääntyä hyödyntämään. Tässä nopeasti muuttuvassa taloudessa kyky sopeutua nopeasti ja ennakoivasti mahdollisuuksien jälkeen on ero etenemisen ja jälkeenjäämisen välillä. Markkinointibudjettien hidas irtoaminen on merkki siitä, että yritykset ovat varovaisia, eivätkä markkinoijat halua jäädä kiinni kiinni. Nyt ei ole oikea aika mukautua, vaan etsiä mahdollisuuksia lisätä sijoitetun pääoman tuottoprosenttia, jota ehkä ei ollut viime vuonna.

Mitä mieltä olet?

Tämä sivusto käyttää Akismetiä roskapostin vähentämiseksi. Lue, miten kommenttitietosi käsitellään.