Datan voima: kuinka johtavat organisaatiot hyödyntävät dataa kilpailuetuna

Dataladder: Datan hyödyntämisen voima

Data on kilpailuedun nykyinen ja tuleva lähde.

Borja Gonzáles del Regueral – varadekaani, IE yliopiston humanististen tieteiden ja teknologian korkeakoulu

Yritysjohtajat ymmärtävät täysin datan merkityksen liiketoiminnan kasvun perustavanlaatuisena voimavarana. Vaikka monet ovat ymmärtäneet sen merkityksen, useimpien heistä on edelleen vaikeuksia ymmärtää miten sitä voidaan hyödyntää parempien liiketoiminnan tulosten saamiseksi, kuten muuntamalla enemmän potentiaalisia asiakkaita, parantamaan brändin mainetta tai saavuttamaan alalla kilpailuetua muita toimijoita vastaan.

Teollisuuden kilpailukyky voi johtua monista tekijöistä. Mutta on havaittu, että useimpia näistä tekijöistä voidaan hallita ja manipuloida tiedonkeruun ja -analyysin avulla. Tässä artikkelissa opimme tekijöitä, jotka vaikuttavat yrityksen kilpailuetuun toimialalla ja miten organisaatiodata voi parantaa kilpailukykyä.

Tehokkaampia kilpailijoita data-aloitteilla

Nykyaikana kuluttajilla on pitkä lista vaihtoehtoja, joista valita tuotetta tai palvelua etsiessään. Tiedonkeruu ja analytiikka voivat laajasti auttaa organisaatiota asettumaan erottuvaksi toimijaksi markkinoilla.

Käydään läpi kolme tärkeintä kuluttajan valintaan vaikuttavaa tekijää keskittyen samalla siihen, kuinka tiedonkeruu ja -analyysi voivat parantaa brändin houkuttelevuutta markkinoiden muihin kilpailijoihin nähden.

Tekijä 1: Markkinoiden tarve kohtaa tuotetarjonnan

Tuotteen ainutlaatuiset ominaisuudet ja ominaisuudet erottavat sen kilpailijoistaan. Jos myyt samaa tuotetta kuin kilpailijat, ilman ainutlaatuista lisäarvoa, on suuri mahdollisuus, että kilpailijasi houkuttelevat lisää kuluttajia lisäarvotarjouksilla. Kuluttajien käyttäytymisen ennustaminen ja heidän vaatimustensa ymmärtäminen on tärkeä askel kilpailuedun ansaitsemisessa markkinoilla.

Data aloite ennustaa kuluttajien käyttäytymistä

Kuluttajat ostavat markkinoilta ja mitä ominaisuuksia he etsivät ostopäätöstä tehdessään, on tietty kaava. Voit analysoida markkinatietoja ymmärtääksesi:

  • Mitkä tuotteen ominaisuudet saavat enemmän huomiota kuluttajilta?
  • Mitä tarpeita kuluttajat täyttävät ostoksilla?
  • Mitä tuotteita kuluttajat yleensä ostavat yhdessä?

Tekijä 2: Kilpailukykyinen strateginen visio

On tärkeää pysyä tietoisena kilpailusta ja sen strategisista liikkeistä, jotta voit myös linjata päätöksesi kilpailukykyisesti. Olipa kyseessä tarjouksia, alennuksia tai hintatietoja, on tärkeää päätellä nämä tiedot aiemmista tiedoista sen sijaan, että seuraat vaistoja.

Tietoaloite for kilpailukykyinen päätöksenteko

Dataanalytiikka voi auttaa sinua ymmärtämään kilpailua paremmin seuraavilla tavoilla:

  • Mitä promootiojärjestelmiä ja alennustarjouksia muut kilpailijat tarjoavat?
  • Mitkä tekijät vaikuttavat kilpailijoiden hinnoitteluun?
  • Kuinka tyytyväisiä kilpailijasi asiakkaat ovat ostokseensa?

Tekijä 3: Parempi tuotteiden saatavuus ja saavutettavuus

Kuluttajat odottavat nykyään nopeita tuotetoimituksia sekä sujuvaa monikanavakokemusta. Tästä johtuen tuotemerkkien on varmistettava, että niiden varastot ovat täynnä markkinoiden vaatimusten mukaisia ​​määriä ja tyyppejä tuotteita. Samoin tuotetietojen tarkka markkinointi ja se, että asiakkaat voivat käyttää ja tilata samoja tuotteita sekä verkko- että myymäläkanavista, on erittäin tärkeää.

Data aloite parantaa tuotteiden saatavuutta ja saatavuutta

Dataanalytiikka voi auttaa sinua vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitkä ovat myymälän myynnin prosenttiosuudet verkkokaupan myyntiin verrattuna?
  • Mitkä ovat yleisimmät tuotteiden toimituspaikat?
  • Mistä kuluttajat lukevat tuotteistasi/palveluistasi?

Voima Clean Päiväys

Kaikkiin yllä korostettuihin kysymyksiin voit joko arvata vastaukset niihin vaistojen kautta tai käyttää tarkkoja, luotettavia menneisyyden tietoja ja tehdä laskelmia tulevia päätöksiä. Mutta se on hieman monimutkaisempi kuin tämä. Monien organisaatioiden keräämä ja tallentama tieto ei ole oikeassa ja tarkassa muodossa käytettäväksi analysoinnissa, ja se on alistettava tiedon laadunhallinnan elinkaareen ennen kuin sitä voidaan hyödyntää tällaisista syistä.

Tietojen laadun elinkaari vie tietosi useiden vaiheiden läpi varmistaakseen tietojen käytettävyyden ja tarkkuuden, kuten tietojen integroinnin, profiloinnin, puhdistamisen, puhdistamisen, kopioiden poistamisen ja yhdistämisen. Itsepalvelun tiedonlaadun työkalut ovat helpottaneet tietojen laadunhallinnan automatisoimista aika-, kustannus- ja työvoimainvestoinneilla. Tietojen laadun oikea-aikainen hallinta voi mahdollistaa kilpailutoimien reaaliaikaisen laskennan, kuten markkinoiden vaatimukset, kuluttajien mieltymykset, hinnat ja tarjoukset sekä tuotteiden saavutettavuus jne.