Markkinointisegmentin haasteet ja mahdollisuudet

Asiakkaat odottavat henkilökohtaista kokemusta ja markkinoijat näkevät selvästi mahdollisuuden markkinoinnin segmentointiin ja personointiin. Itse asiassa räätälöidyt mediaohjelmat johtivat parempaan vastausprosenttiin, myynnin kasvuun ja vahvaan brändikäsitykseen 48 prosentille markkinoijista. Henkilökohtaiset sähköpostit lisäävät kuusi kertaa vastausprosenttia yleisiin sähköposteihin verrattuna ja vankka personointistrategia kanavien yli voi tuottaa 6–5-kertaisen sijoitetun pääoman tuottoprosentin markkinointikustannuksissa. Mikä on markkinasegmentointi Segmentointi on prosessi