Sosiaalinen media ja Myers Briggs

Vaikka olemme kaikki ainutlaatuisia tavalla tai toisella, Carl Jung kehitti persoonallisuustyypit, jotka Myers Briggs suunniteltiin myöhemmin tarkasti arvioimaan. Ihmiset luokitellaan ekstravertteiksi tai introverteiksi, aistimisiksi tai intuitioiksi, ajatteluksi tai tuntemuksiksi ja arvioimiseksi tai havaitsemiseksi. CPP on ottanut sen askeleen pidemmälle ja soveltanut sitä sosiaalisen median alustoille ja käyttäjille. Tulosten kohokohtia ovat: Extraverts käyttää paljon todennäköisemmin Facebookin käyttöä ja jakamista. Introvertit