Käyttäytymiseen perustuva mainonta vs. kontekstuaalinen mainonta: mitä eroa on?

Digitaalisesta mainonnasta saa joskus huonosti kuluja, mutta on kiistatonta, että oikein tehtynä se voi tuottaa tehokkaita tuloksia. Asia on siinä, että digitaalinen mainonta mahdollistaa paljon laajemman ulottuvuuden kuin mikään luomumarkkinointi, minkä vuoksi markkinoijat ovat niin halukkaita käyttämään siihen rahaa. Digitaalisten mainosten menestys riippuu luonnollisesti siitä, kuinka hyvin ne vastaavat kohdeyleisön tarpeita ja toiveita.

Sähköpostiosoiteluettelon joukkovahvistus, validointi ja puhdistus

Sähköpostimarkkinointi on veriurheilu. Viimeisten 20 vuoden aikana sähköpostilla on muuttunut vain se, että sähköpostipalvelujen tarjoajat rangaistavat edelleen hyviä sähköpostin lähettäjiä. Internet-palveluntarjoajat ja palveluntarjoajat voisivat täysin koordinoida haluttaessaan, mutta eivät yksinkertaisesti. Tuloksena on, että näiden kahden välillä on kontradiktorinen suhde. Internet-palveluntarjoajat estävät sähköpostipalveluntarjoajat (ESP) ... ja sitten palveluntarjoajat pakotetaan estämään

Digitaalisen omaisuudenhoidon (DAM) viisi tärkeintä suuntausta vuonna 5

Siirtymällä vuoteen 2021 digitaalisen omaisuuden hallinnan (DAM) alalla on tapahtunut joitain edistysaskeleita. Vuonna 2020 todistimme massiivisia muutoksia työtavoissa ja kuluttajakäyttäytymisessä covid-19: n vuoksi. Deloitten mukaan kotona työskentelevien määrä kaksinkertaistui Sveitsissä pandemian aikana. On myös syytä uskoa, että kriisi lisää pysyvästi etätyötä maailmanlaajuisesti. McKinsey raportoi myös kuluttajista, jotka pyrkivät kohti