Sosiaalinen media ja Myers Briggs

Vaikka olemme kaikki ainutlaatuisia tavalla tai toisella, Carl Jung kehitti persoonallisuustyypit, jotka Myers Briggs suunniteltiin myöhemmin tarkasti arvioimaan. Ihmiset luokitellaan ekstravertteiksi tai introverteiksi, aistimisiksi tai intuitioiksi, ajatteluksi tai tuntemuksiksi ja arvioimiseksi tai havaitsemiseksi. CPP on ottanut sen askeleen pidemmälle ja soveltanut sitä sosiaalisen median alustoille ja käyttäjille. Tulosten kohokohtia ovat: Extraverts käyttää paljon todennäköisemmin Facebookin käyttöä ja jakamista. Introvertit

Mitä työtä asiakkaasi tarvitsee tuotteen tai palvelun suorittamiseen?

Kävin eilen hienossa tapahtumassa nimeltä Innovation Summit, jonka järjesti Indy-pohjainen TechPoint. Clayton Christensen, puhuja, professori ja kirjailija Harvardin yliopistosta puhui häiritsevästä innovaatiosta ja teki merkittävää työtä. Yksi hänen esityksensä myöhempää osaa koskevista seikoista oli selvittää, minkä työn asiakkaasi tarvitsee tuotteesi tai palvelusi suorittamiseen. Hän toi esimerkin maitotaudista ja miten