Tiedon louhinnan ja päätöksenteon tukijärjestelmien voima

Tämä New Jerseyn teknologiainstituutin infografiikka kuvaa tiedonlouhinta- ja päätöksentekojärjestelmiä ja määrittelee neljä erilaista prosessia koko järjestelmässä. Tiedonhallinta - kerää yrityksen käytettävissä olevat tiedot myynnistä, kirjanpidosta ja asiakasraporteista. Mallinhallinta - yrittää tehdä johtopäätöksiä olemassa olevista liiketoimintastrategioista nähdäksesi, ovatko ne onnistuneet. Knowledge Engine - pyrkii luomaan uusia paradigmoja vuorovaikutuksessa trendien kanssa.