6 esimerkkiä siitä, kuinka yritykset pystyivät kasvamaan pandemian aikana

Pandemian alkaessa monet yritykset leikkasivat mainonta- ja markkinointibudjettejaan tulojen laskun vuoksi. Jotkut yritykset ajattelivat, että joukkomääräisten lomautusten vuoksi asiakkaat lopettaisivat kulutuksensa, joten mainonta- ja markkinointibudjetteja vähennettiin. Nämä yritykset nousivat alas vastauksena taloudellisiin vaikeuksiin. Sen lisäksi, että yritykset epäröivät jatkaa tai käynnistää uusia mainoskampanjoita, televisio- ja radioasemat kamppailivat myös asiakkaiden saamiseksi ja pitämiseksi. Toimistot ja markkinointi

Myynnin ja markkinoinnin osuus yrityksen IT-budjetista on 48%

Olemme kuulleet tämän jonkin aikaa, mutta on silti välttämätöntä, että yritykset tunnustavat markkinointibudjettien muutoksen. Yritykset jatkavat investointeja markkinointitekniikkaan auttaakseen niiden hankintaa, säilyttämistä ja myyntistrategioita lisäämättä henkilöresursseja. Vaikka IT-investoinnit ovat ensisijaisesti turvallisuus- ja riskisijoituksia - toisin sanoen "pakko" - markkinointi-investoinnit vaativat edelleen sijoitetun pääoman tuottoa ja täydellistä arviointia. Vaikka tietohallintojohtajat johtavat edelleen