Mikä on passiivisen tiedonkeruun tulevaisuus?

Vaikka asiakkaat ja toimittajat mainitsevat passiivisen tiedonkeruun kasvavaksi kuluttajatietojen lähteeksi, noin kaksi kolmasosaa sanoo käyttävänsä passiivista dataa kahden vuoden kuluttua. Tulos on peräisin uudesta tutkimuksesta, jonka GfK ja Institute for International Research (IIR) ovat tehneet yli 700 markkinatutkimusasiakkaan ja -toimittajan keskuudessa. Mikä on passiivinen tiedonkeruu? Passiivinen tiedonkeruu on kuluttajatietojen keräämistä heidän käyttäytymisensä ja vuorovaikutuksensa kautta aktiivisesti