Millä mittareilla mitataan sisältömarkkinoinnin tehokkuutta

Koska sisällönhallinnan rakentaminen vaatii aikaa ja vauhtia, yritykset turhautuvat usein strategian tehokkuuden mittaamiseen ja näiden mittareiden kohdistamiseen tuottoihin. Meillä on tapana keskustella mittareista johtavien indikaattoreiden ja todellisten tulosmittareiden suhteen. Nämä kaksi liittyvät toisiinsa, mutta se vaatii jonkin verran työtä, jotta voidaan tunnistaa esimerkkien tykkäysten vaikutus tuloksiin. Ehkä Facebook-tykkäykset ovat enemmän kiinnostavasta huumorista Facebook-sivulla