Psykologia ja ROI of Color

Olen väritiedon kuvaaja ... olemme jo julkaisseet, kuinka sukupuolet tulkitsevat värejä, värejä, tunteita ja brändäystä ja vaikuttavatko värit ostokäyttäytymiseen vai eivät. Tässä infografiassa kuvataan psykologia ja jopa sijoitetun pääoman tuotto, jonka yritys voi saavuttaa keskittymällä väreihin, joita he käyttävät koko käyttäjäkokemuksessaan. Värin aiheuttamat tunteet perustuvat enemmän henkilökohtaisiin kokemuksiin kuin siihen, mitä meille sanotaan niiden edustavan. Punainen väri saattaa